Formula Kladionica  
KORISNIK: LOZINKA:
Prijava
Novi Račun
 
 
  Naslovnica Pravila Linkovi Teletext Kontakt Novosti Upute  
 

 

DOHVAT PO BROJU LISTIĆA UPLAĆENOG U POSLOVNICI
DOHVATI

 
PRAVILA KLAĐENJA

Na temelju Zakona o igrama na sreću, sl. novine F BiH broj 1. od 15.01.2002.
Formula d.o.o. Posušje dana 20.05.200, te dopuna od 31.05.2005, 23.08.2006., 27.05.2010 i od 15.07.2010 god. donosi:


PRAVILA IGRE NA SREĆU KLAĐENJE


ČLANAK 1.

Ovim pravilima se uređuju uvjeti za priređivanje posebne igre na sreću – klađenje, koju priređuje sportska kladionica Formula d.o.o. Posušje.

ČLANAK 2.

Klađenje je igra u kojoj sudionik pogađa ishode sportskih natjecanja predloženih po priređivaču, samostalno odlučuje o broju klađenja i visini uloga u klađenju u kojem odnosu je visina mogućeg dobitka.

ČLANAK 3.

Ova pravila jesu isključivi zakonski i pravni odnos za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri. Ugovor iz stavka 1. zaključuje se između Sportske kladionice ”FORMULA” (u daljnjem tekstu: priređivač) i sudionika (u daljnjem tekstu igrač), na temelju prihvata uvjeta sadržane u ovim pravilima, po slobodno izraženoj volji sudionika, činom uplate listića za klađenje.

ČLANAK 4.

Sudionik u klađenju je fizička osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz članka 3. pravila, o čemu posjeduje potvrdu o plaćenom iznosu (dalje u tekstu listić).
Svi podaci, prije ispisa listića za klađenje, upisuju se na magnetski medij priređivača.

ČLANAK 5.

Osobama mlađim od 18 godina i uposlenicima priređivača, zabranjeno je učešće u igri.

ČLANAK 6.

Uplate klađenja primaju se na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na uplatnim mjestima priređivača.

ČLANAK 7.

Ova pravila obvezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos u povodu priređivanja igre na sreću klađenja (priređivača – osobe ovlaštene za primanje uplate, sudionike – igrače i treće osobe).

ČLANAK 8.

Ova pravila nalaze se na svim uplatnim mjestima priređivača i osobama zainteresiranim za sudjelovanje u klađenju priređivač je dužan omogućiti upoznavanje sa ovim pravilima.

ČLANAK 9.

Priređivač prima oklade za sljedeće vrste sportskih natjecanja (u daljnjem tekstu događaj): nogomet, košarka, rukomet, odbojka, hokej, tenis, basebal, vaterpolo, skijanje, borilački sportovi, atletika, utrke s konjima, automobilima, motorima, čamcima, biciklima, virtualne utrke pasa i konja i druge vrste netradicionalnih sportova (rugby, šah, speedway, snooker, kriket i sl), te klađenje na izvlačenje brojeva koje organizira priređivač ili ugovorom predviđen licenciran posrednik..

Oklade na događaje, koji nisu navedeni u prvom stavku ovog članka, priređivač može priređivati uz prethodnu dopunu ovih pravila.

ČLANAK 10.

Priređivač prima oklade na događaje, koji su objavljeni u kladioničnoj listi. Svaki događaj na kladioničnoj listi ima određen omjer (u daljnjem tekstu: tečaj), koji određuje priređivač. Visinu tečaja za svaki događaj određuje priređivač prosudbom, uzimajući u obzir informacije o momčadi ili pojedincu, koji sudjeluju u pojedinom događaju.
Vrijednost dobitka na pojedinom listiću izračunava se množenjem tečajeva svih događaja na listiću, te eventualnim bonusom i visinom uplate.

ČLANAK 11.

Prije svakog početka primanja oklada priređivač javno objavljuje kladioničnu listu. Kladionična lista sadrži najmanje sljedeće podatke:
• datum i vrijeme primanja oklada;
• broj i tip događaja;
• visinu tečaja za svaki tip događaja;
• rezultate i tipove završenih događaja.

Podaci na kladioničnoj listi su informativnog karaktera. U slučaju pogreške ili promjene na kladioničnoj listi, priređivač uzima u obzir podatke koji su dani u trenutku sklapanja oklade.
U slučaju bilo kakve pogreške pri ispisu kladioničke liste, prikaza ponude za igrače u poslovnici, pogreške na listiću ili očite pogreške pri unosu podataka u računalo priređivača, priređivač zadržava pravo poništavanja takvih oklada ili prema vlastitoj prosudbi isplatiti takvu okladu po ispravno  obračunatom tečaju čak i ako je pogreška  uočena nakon završetka događaja. (primjer pogreške: AC Milan je izraziti favorit u utakmici protiv AS Livorna i realan tečaj na pobjedu AC Milana je oko 1,30. Međutim greškom je u računalni sustav priređivača unesen tečaj 13,00 na pobjedu AC Milana).

ČLANAK 12.

Uplata za sudjelovanje u klađenju prima se na listiću na kojem je naznačen naziv tvrtke priređivača, podaci o uplatnom mjestu, tjednu, danu, vremenu, polje za tipove, ulog, mogući dobitak.

ČLANAK 13.

Za pojedine događaje priređivač priređuje oklade, koje su ovisne o vrsti događaja.
Za pojedine vrste događaja moguće su oklade: na pobjednike događaja:
• tip 1 – pobjeda učesnika događaja koji je naglašen kao prvi u ponudi događaja,
• tip x – neodlučen ishod tj. nema pobjednika u danom događaju,
• tip 2 – pobjeda učesnika događaja koji je naglašen kao drugi učesnik u ponudi događaja.
Te kombinacije tipova:
• tip 1x – pobjeda ili neodlučan ishod učesnika događaja koji je naglašen kao prvi u ponudi događaja,
• tip x2 – pobjeda ili neodlučan ishod učesnika događaja koji je naglašen kao drugi u ponudi događaja.

Na pobjednika s hendikepom (pretpostavljena prednost jedne momčadi).
Na točan djelomični ili konačni rezultat događaja.
Na prvi pogodak na događaju (momčad ili igrač).
Na ukupan zbroj postignutih zgoditaka (u određenom vremenskom terminu kojega naglasi priređivač).
Na kombinaciju različitih događaja.
Na sistemske kombinacije. Na pobjedu pojedinca, tip (V).
Na uvrštenje među prva tri, tip (M).
Na redoslijed (npr. 4., 5., 6.,), tip (U).

ČLANAK 14.

Na pojedinom listiću moguće je kladiti se na jedan ili više događaja koji su objavljeni na kladioničnoj listi. Na listiću se mogu kombinirati različite vrste događaja s kladionične liste. Uplaćenu okladu sudionik ne može mijenjati ili otkazati nakon 10 minuta od vremena uplate. Sudionik ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao tip svih događaja na listiću.
Za okladu koja je nevažeća obračunava se tečaj 1,00. U slučaju da su oklade na listiću za sve događaje nevažeće, sudionik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.
Ako se ustanovi da je došlo do pogreške ili zlouporabe na kladioničnoj listi ili kod uplate, priređivač će odbiti uplatu oklade.
Pored gore navedenog klađenja, priređivač na svim uplatnim mjestima omogućava i sistemsko klađjenje, sa fiksnim ili bez fiksnih parova. Priređivač zadržava pravo određivanja broja fiksnih parova ili broja kombinacija u sistemu Priređivač daje, sebi za pravo, da u svakom trenutku može odbiti potpuno ili djelomično klađenje.

ČLANAK 15.

Minimalnu uplatu za pojedini listić određuje priređivač.
Maksimalnu uplatu za pojedini listić određuje priređivač.
Maksimalni dobitak za pojedini listić određuje priređivač.
U slučaju da se minimalnom uplatom na jednom listiću premašuje maksimalni dobitak, oklada se ne prihvaća.

ČLANAK 16.

Priređivač prestaje s primanjem oklada za pojedine događaje u trenutku početka događaja, koji je određen na kladioničnoj listi. Svi datumi i vremena koje objavi priređivač mogu se u trenutku primanja oklada promijeniti.
Priređivač, kod sastavljanja kladionične liste, vodi računa o trenutku početka, koji objavi odgovarajući sportski savez.
Nakon obrade rezultata, priređivač na kladioničnim mjestima objavljuje rezultate završenih događaja.
Za vrijeme primanja oklada priređivač ima pravo na promjenu tečaja, ali u trenutku kad je oklada potvrđena i uplaćena, tečaj je obavezan za sudionika i priređivača bez obzira na naknadnu promjenu, osim ako je oklada nevažeća i u slučaju iz članka 11. Stav 3. ovih pravila.

ČLANAK 17.

Za pravilo prognozirane oklade priređivač uzima u obzir događaje kod kojih su uzete u obzir sljedeće odredbe:

NOGOMET
Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod, određen u regularnom vremenu, osim u slučaju kad priređivač već u ponudi odredi, da za neki događaj vrijedi konačan rezultat.
Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije počeo u roku 48 sati, oklada je za taj događaj nevažeća i obračunava se tečaj 1,00. Rok od 48 sati računa se od naznačenog na kladioničnoj listi.
Ako je događaj iz bilo kojeg razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničnoj listi, sve oklade nakon tog Vremena bit će nevažeće i obračunava se tečaj 1,00.
U slučaju prekida utakmice važeće su oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja (posebna klađenja) koje su završile prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljnja promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade. Ako eventualni nastavak utakmice može utjecati na tip oklade (klađenje nije završeno ) obračunava se tečaj 1,00.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin-gost), koju priređivač nije navjestio oklada je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00. Kod prijateljskih utakmica ne vrijedi slučaj promjene mjesta događaja, tj. ako dođe do zamjene (domaćin-gost) neobračunava se tečaj 1,00..

KOŠARKA
Za pojedini rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishoh, određen u regularnom vremenu (40 ili 48 minuta), osim u slučaju, kad priređivač već u ponudi odredi, da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakve kasnije izmjene ili odluke pojedinaca ili komisije (diskvalifikacija i sl.) ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije počeo u roku od 48 sati, oklada za taj događaj je ne važeća i obračunava se tečaj 1,00. Isto vrijedi za sva posebna klađenja vezana direktno za taj događaj (npr. prvo poluvrijeme, zbroj koševa, hendikep).
Ako je događaj iz bilo kojeg razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničnoj listi, sve oklade nakon tog vremena bit će nevažeće i obračunava se tečaj 1,00.
Ako je događaj počeo u roku 48 sati, u obzir se uzimaju igrani tečajevi. Rok od 48 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničnoj listi. Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja tj. kao prvog učesnika nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Zadar –Cibona iako se utakmica igra u Zagrebu).
Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamjenjen je drugim parom (npr. u ponudi je Zadar – Žalgiris, a igra Zadar – Maccabi i sl).
Ako momčad odustane prije početka događaja, oklada na pobjedu je ne važeća i obračunava se tečaj 1,00.

RUKOMET
Za pojedini rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu (60 min.), osim u slučaju kad priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat.
Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije (diskvalifikacije i sl.) ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovno počeo u roku 48 sati, oklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00. Isto vrijedi za sva posebna klađenja vezana direktno za taj događaj (npr. prvo poluvrijeme, zbroj golova, hendikep). Ako je događaj počeo u roku 48 sati, u obzir se uzimaju igrani tečajevi.
Rok od 48 sati računa se od vremena početka, naznačenog na kladioničnoj listi. Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja tj. kao prvog učesnika nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Barcelona – Zagreb i ako se utakmica igra u Zagrebu).
Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamjenjen je drugim parom (npr. u ponudi je Betis – Barcelona a igra Betis – Real i sl.).
Ako momčad odustane prije početka događaja, oklada na pobjedu je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.

HOKEJ
Za pojedini rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod, određen u regularnom vremenu (60 min.), osim u slučaju kad priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat.
Nikakve kasnije izmjene ili odluke pojedinaca ili komisije (diskvalifikacija i sl.) ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj iz bilo koje razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničnoj listi, sve oklade nakon tog vremena bit će nevažeće i obračunva se tečaj 1,00.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prkinut i nije počeo u roku 48 sati, oklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00. Isto vrijedi za sva posebna klađenja vezana za direktno taj događaj (npr. prva trećina, zbroj golova).
Ako je događaj počeo u roku od 48 sati, u obzir se uzimaju igrani tečajevi.
Rok od 48 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničkoj listi. Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja tj. kao prvog učesnika nije dužan naglasti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Ottawa – Toronto iako se utakmica igra u Torontu ).
Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamjenjen je drugim parom (npr. Toronto – Ottawa, a igra Toronto – Detroit i sl.).
Ako momčad odustane prije početka događaja, oklada na pobjedu je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.

TENIS
Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisija ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj iz bilo kojeg razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničkoj listi, sve oklade nakontog vremena bit će nevažeće i bračunava se tečaj 1,00.
U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili događaj zbog odustajanja jednog od natjecatelja (povreda, predaja...) obračunava se tečaj 1.00.
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednogod natjecatelja obračunava se tečaj 1,00. Ako je događaj prekinut i nije ponovno počeo iz bilo kojeg razloga ne proglašava se tečaj 1,00, već se čeka odigravanje (završetak) tog meča i ne vrijedi pravilo 48 sati kao kod drugih sportova.
Kod klađenja na ishod nekog seta, ukoliko je događaj prekinut (i neće biti nastavljen) u tijeku istog seta oklade su ništavne i obračunava se tečaj 1,00.
Kod klađenja na hendikep gemova/setova, ukoliko je događaj prekinut (i neće biti nastavljen) oklade su ništavne i obračunava se tečaj 1,00. (bez obzira pri kojem je rezultatu prekinut).
Kod klađenja na zbroj gemova/setova, ukoliko je broj gemova setova u trenutku prekida (a meč neće biti nastavljen) veći od postavljene granice oklada vrijedi, u ostalim slučajevima oklada je ništavna i obračunava se tečaj 1,00.
Kod klađenja na točan rezultat, ako je došlo do prekida (a meč neće biti nastavljen) oklada je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.
Kod klađenja na igru pobjeda favorita bez izgubljenog seta, ukoliko je došlo do predaje bilo kojeg od igrača obračunava se tečaj 1,00 u slučaju da igrač na koga je ponuđena oklada 2:0 ili 3:0 nije izgubio ni jedan set. U slučaju da je izgubio bar jedan set do trenutka prekida, oklada je važeća i dobitnik je tip 2 (favorit neće pobijediti bez izgubljenog seta).

BASEBALL
Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod – tip (1 ili 2) određen prvim službenim objavljenjem. U slučaju prekida ili ne odigravanja događaja navedenog datuma, obračunava se tečaj 1,00. Ako je događaj iz bilo koje razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničnoj listi, sve oklade nakon tog vremena bit će nevažeće i obračunva se tečaj 1,00.
U ovom slučaju prerađivač u produžetku para navodi datum odigravanja događaja:
npr. Arizona – Florida (01) Arizona – Florida (02)
I u ovom slučaju zamjena para se smatra događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamjenjen je drugim parom tog datuma (npr. Florida – Arizona (01), a igra Florida – Boston (01)).

VATERPOLO
Za pojedini rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu, osim u slučaju kad priređivač u ponudi odredi, da za neki događaj vrijedi konačan rezultat.
Nikakve kasnije izmjene ili odluke pojedinaca ili komisije neuzimaju se u obzir.
Ako je događaj iz bilo koje razloga počeo ranije nego je to navedeno na kladioničnoj listi, sve oklade nakon tog vremena bit će nevažeće i obračunva se tečaj 1,00.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovno počeo u roku od 48 sati, oklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.
Isto vrijedi za posebna klađenja direktno vezana za taj događaj (tko da prvi gol, prvo poluvrijeme, zbroj golova, hendikep, konačni rezultat) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi s drugim učesnikom nekog događaja (npr. duel).
Ako je događaj počeo u roku od 48 sati, u obzir se uzimaju igrani tečajevi.
Rok od 48 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničnoj listi.
Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice prilikom formiranja događaja tj. kao prvog učesnika nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Jug – Mladost i ako se utakmica igra u Zagrebu).
Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamjenjen je drugim parom (npr. u ponudi je Jug – Mladost, a igra Mladost – Primorje i sl ).
Ako momčad odustane prije početka događaja, oklade na pobjedu je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.

SKIJANJE
Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir redosljed, određen prvim službenim objavljivanjem.
Nikakve kasnije izmjene ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
U slučaju da prijavljeni natjecatelj odustane prije početka natjecanja, obračunava se tečaj 1,00.
U slučaju da je natjecanje prekinuo ili odgođeno i u roku od 48 sati nije ponvo održano na istom terenu, obračunava se tečaj 1,00.
Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju.
Ako se natjecanje održi u roku od 48 sati na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani tečajevi.
Rok od 48 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničnoj listi.

NATJECANJE S KONJIMA, PSIMA, MOTORIMA, AUTOMOBILIMA, ČAMCIMA I BICIKLIMA
Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir redosljed, određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakve kasnije izmjene ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovno počeo u roku od 48 sati, obračunava se tečaj 1,00.
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od natjecitelja obračunava se tečaj 1,00.
Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju.
U slučaju promjene mjesta događaja, koju priređivač nije navijestio, oklada je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.
Ako se natjecanje održi u roku od 48 sati na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani tečajevi.
Rok od 48 sati računa se od vremena početka naznačenog na kladioničnoj listi.

BORILAČKI SPORTOVI
Za rezultat (tip 1, X, 2) događaja se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem.
U slučaju da su natjecitelji prije vremena završili događaj zbog odustanka jednog od natjecatelja (povreda, predaja…), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrani tečaj.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovno počeo u roku 48 sati, obračunava se tečaj 1,00 Ako natjecatelj bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju..
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednoga od natjecatelja obračunava se tečaj 1,00.
Ako se natjecajne održi u roku 48 sati, na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani tečajevi.
Rok od 48 sati računa se od vremena naznačenog na kladioničnoj listi.

ATLETIKA
Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir konačni rezultat, određen prvim službenim objavljenjem.
Nikakve kasnije izmjene ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovno počeo u roku 48 sati, obračunava se tečaj 1,00. Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od natjecatelja obračunava se tečaj 1,00.
Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju.
U slučaju promjene mjesta događaja, koju priređivač nije navjestio, oklada je nevažeća i obračunava se tečaj 1,00.
Ako se natjecanje održi u roku 48 sati na istom terenu, u obzi se uzimaju igrani tečajevi.
Rok od 48 sati računa se od vremena naznačenog na kladioničnoj listi.

KLAĐENJE NA BROJEVE
1. Piređivač prređuje preuzima organizaciju klađenja na brojeveizvlačenje lotaod različitih drtžava prema objavi u kladioničkoj listi, osim izvlačenja lota Lutrija BiH na područiju Federacije BIH.
2. Na kladioničkoj listi bit će nanačeno:
- redni broj kola
- država u kojo se izvlači loto
- dan i datum izvlačenja
- vrijeme izvlačenja
- koliko se brojeva izvlači
- tečaj
3. Za točan rezultat klađenja na brojeve lota vrijede isključivo osnovni brojevi, dopunski broj se ne uzima u obzir.
4. Oklade se zaprimaju do 15 minuta prije izvlačenja naznačenog lota.
5. Sve oklade nakon stvatnog vremena izvlačenja brojeva naznačenog lota su ništavne, a sudionik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.
6. Ako izvlačenje (ili izvlačenja) brojevi lota ne odlaže ili nije održano iz bilo kojeg razloga , oklade su ništavne, a sudionik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.
7. Klađenje na brojeve lota ne može se kombinirati ni sa kim drugim koji je inače predmetom oklade.
8. Priređivač prima pojedinačne uplate, sistemske uplate (puni i skraćeni sistemi ), te može organizirati i pretplatu na više uzastopnih kola unaprijed.
9. Poslije završetka izvlačenja brojeva lota priređivač javno objavljuje rezultate izvlačenja.
10. Minimalan i maksimalan ulog po pojedinom listu određuje priređivač.
11. Maksimalan dobitak po listiću (pojedinačno ili sistemsko klađenje) iznosi 100000 tisuća KM.
12. Za sve ostale situacije koje nisu predviđene osim Člankom, primjenjuje se opća pravila priređivača.

VIRTUALNE UTRKE
Priređivač zaprima uplate na pojedinačnu utrku ili više utrka unaprijed
Vrsta oklada
   Utrke konja
Pobjednik je oklada za koju je potreban izbor broja s popisa koji će završiti na prvom mjestu (pobjednik ) za tu utrku.
Plasman je oklada za koju je potrebno pogoditi određeni redosljed na kraju utrke.
   Utrke pasa
Pobjednik je oklada za koju je potreban izbor broja s popisa koji će završiti na prvom mjestu (pobjednik ) za tu utrku.
Plasman je oklada za koju je potrebno pogoditi određeni redosljed na kraju utrke.

Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču iz sljedećih razloga:
Svaki kvar sustava, komunikacije ili opreme koji je izvan razumnog nadzora priređivača (viša sila).
Gubitak potvrde (oklade) o sudjelovanju u okladi.
Nečitljivi, netočni, pogrešno ispisani ili prazni listići za utrku.
Igrač je dužan osigurati dovoljno vremena za uplatu prije početka utrke.

KLAĐENJE NA IZVLAČENJE BROJEVA
Za rezultat se uzima službeni rezultat izvlačenja brojeva koje objavljuje priređivač na svojim uplatnim mjestima. Minimalan broj brojeva na koji se zaprimaju oklade je 6 (šest). Uvijek se izvlači 35 brojeva od 48 mogućih brojeva. Izvlačenje se obavlja u istim vremenskim intervalima koje odredi priređivač ,a tečajevi su uvijek isti i vidno su istaknuti.

ČLANAK 18.

Priređivač najkasnije u roku od sedam (7) dana, nakon završenog događaja objavljuje tip i rezultat događaja. Rezultati završenih događaja priređivač objavljuje javno.
Kod isplate dobitka u obzir se uzima rezultat koji je zapisan na magnetskom mediju priređivača.

ČLANAK 19.

Dobici se isplaćuju na uplatnom mjestu gdje je nastala oklada, drugi dan po objavljivanju službenih rezultata, a naj kasnije u roku od 14 dana od dana objave službenih rezultata.

ČLANAK 20.

Pravo na isplatu dobitka zastarjeva u roku od 15 dana od dana stjecanja prava na isplatu.

ČLANAK 21.

Dobitak se isplaćuje na temelju podnesenog neoštećenog listića, a u slučaju oštećenja listića eventualno pravo na isplatu sudionik ima nakon odluke komisije priređivača.

ČLANAK 22.

Priređivač izdaje tjedno glasilo koje se dostavlja svim uplatnim mjestima, a koje sadrži listu klađenja za naredno razdoblje – tjedan, statistike i prikaz liga u natjecanjima koja su predmet klađenja, a radi pomoći igračima i drugo.
Priređivač nije dužan davati pomagala pri klađenju i ne odgovara za ispravnost istih.
Priređivač ne odgovara za eventualne tiskarske pogreške koje bi utjecale na klađenje za taj događaj.

ČLANAK 23.

Za obveze prema sudionicima, priređivač odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim pravilima.

ČLANAK 24.

Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri klađenja, nadležan je Općinski sud u Širokom Brijegu.

ČLANAK 25.

Ova pravila se primjenjuju nakon što ih odobri Ministarstvo financija F BiH.

Suglasnost na ova Pravila dalo je Federalno ministarstvo financija, svojim Rješenjem broj:
05-15-1962/10. – N.B. od 15.07.2010. godine.


Direktor
Veljko Bašić


   Copyright © FORMULA sportska kladionica - All rights reserved Idi na vrh stranicePravne napomene